Over Superkr8

“Wist je dat het aanbieden van één letter per week juist de zwakkere lezers benadeelt?”

Webinar letters leren:

vragen uit de praktijk, antwoorden uit de wetenschap

Wanneer kun je het beste starten met het aanleren van letters? Is dat niet iets wat jonge kinderen thuis al leren? Welke volgorde is het meest effectief? Welk tempo? En start je met hoofdletters of kleine letters? Schrijfletters of blokletters? Wanneer beklijven de letters en klanken het best? Helpt het om letters te laten kleien? Hoe kan je omgaan met kinderen die spiegelen? En helpt het om met klankgebaren te werken? 

Deze én andere vragen worden in dit webinar besproken door dr. Sebastián Aravena. Zijn antwoorden baseert hij op de talrijke wetenschappelijke onderzoeken die op dit gebied zijn uitgevoerd. Hij vertaalt de wetenschappelijke inzichten op heldere wijze naar concrete handvatten en praktische tips die je in de klas kunt inzetten. Heb jij zelf ook prangende vragen hierover? Aarzel dan niet om ze tijdens het webinar aan Sebastián te stellen. Tijdens het webinar wordt ook kort toegelicht hoe de besproken wetenschappelijke inzichten toegepast worden in de (ver)nieuwe(nde) KlankKr8-methode voor groep 2.

Over Sebastián

dr. Sebastián Aravena studeerde ontwikkelingspsychologie met als specialisatie neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2017 op onderzoek naar het leren van letter-klankkoppelingen en de relatie daarvan met leesvloeiendheid. Op dit moment is hij verbonden aan het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen dat opereert op het grensvlak van wetenschap en praktijk. Hij geeft regelmatig les op verschillende universiteiten, pabo’s en is al meer dan tien jaar docent op het gebied van dyslexie binnen de landelijke schoolpsychologenopleiding.

Sebastián heeft zijn onderzoekswerk altijd gecombineerd met het werken in de praktijk. Sinds 1999 zet hij zich in voor kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen. Sebastián is directeur Inhoud & Ontwikkeling bij RID Taal Rekenen en houdt zich in die rol vooral bezig met innovaties voor onderwijs en zorg. Daarnaast schreef hij samen met  Madelon van den Boer (docent en onderzoeker UvA) het boek het boek Effectief lees- en spellingonderwijs

 

 

dr. Sebastián Aravena

Wil je het webinar gratis volgen?

Op dit moment is er nog geen datum ingepland waarop je het webinar live kunt volgen. We geven je graag de mogelijkheid een eerder webinar terug te kijken. Je kunt je hieronder aanmelden, dan nemen we per e-mail contact met je op met de terugkijkgegevens. 

Kijk het webinar terug (voorjaar 2023)

Geen titel
Doe mee aan ons

Taaloffensief!

Alle kinderen verdienen de kans op een krachtige taalontwikkeling. Helaas zijn de kansen van kinderen om uit te groeien tot vaardige lezers bij aanvang van de basisschool niet gelijk. Om kinderen gelijke kansen te bieden, zijn vroege interventies noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek geeft hiervoor waardevolle inzichten. RID wil met een krachtig taaloffensief scholen helpen deze inzichten effectief te vertalen naar de klas.

LEES MEER OVER KLANKKR8
RID SuperKr8 - KlankKr8