Over

SuperKr8

Krachtige wetenschappelijke inzichten vertaald naar vernieuwende lesmethodes, dát is de SuperKr8 waarmee RID scholen en leerlingen graag vooruithelpt.

Taal- en rekenkracht

SuperKr8 is van kracht voorzien door RID. RID staat voor een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind. Onze 40 jaar aan expertise en ervaring versterkt basisscholen door heel Nederland. Samen met ouders, leerkrachten en school maken wij de weg vrij voor talent.

Onze expertise is stevig verankerd door de nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. Zo kunnen wij doorlopend belangrijke inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar praktische, effectieve toepassingen in de klas.

Over Superkr8

Ondersteuning van A tot Z

Iedere leerling heeft een eigen tempo in lees-, spelling- en rekenontwikkeling. RID helpt scholen en leerkrachten met preventieve middelen en integrale interventies op maat. Daarmee versterken wij het onderwijs liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, ook binnen het reguliere lesprogramma. Dit start halverwege groep 2 bij het voorbereidend leesonderwijs en medio groep 3 bij het echte leren lezen, spellen en rekenen. RID ondersteunt kinderen die meer moeite hebben met taal en rekenen met remedial teaching en, indien nodig, diagnostiek en gespecialiseerde behandelprogramma’s, op www.rid.nl vind je hierover uitgebreide informatie.

Sluit je ook aan!

Samen sparren?

Heb je vragen of wil je meer weten over onze lesmethodes en ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op. Bel of mail de RID-onderwijsadviseur bij jou in de buurt. Of stuur ons een bericht met je vraag, dan zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon terechtkomt. Bellen kan natuurlijk ook: 085 – 7600 175.