Een doos vol

TaalKr8

Werk op speelse wijze aan extra TaalKr8: speel, leer en flits met de kaartjes uit deze doos om het aanvankelijk lezen en spellen vooruit te helpen bij je leerlingen. 

Oefen en automatiseer klanken en letters en ga aan de slag met doeltreffende oefenvormen en spelletjes in je klas. Geef je leerlingen een vliegende start bij het vloeiend leren lezen. De doos vol TaalKr8 bevat maar liefst 841 kaarten in 21 categorieën.

RID helpt kinderen al vele jaren aan meer taalvaardigheid door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar effectieve oefenmethodes en vakkundige begeleiding. Deze doos vol TaalKr8 is gebaseerd op deze expertise en is breed inzetbaar op school: van reguliere les in de klas tot intensieve RT-begeleiding.

BESTEL DE DOOS VOL TAALKR8
Werk op speelse wijze aan

extra TaalKr8

Met de doos vol TaalKr8 kun je op veel verschillende manieren de taalvaardigheid van je leerlingen stimuleren.
 
Zet de doos in als hulpmiddel bij het reguliere lees- en spellingonderwijs in je klas. Of gebruik de kaartjes bij de ondersteuning van leerlingen die leren lezen en spellen lastig vinden en bij remedial teaching buiten de klas. De mogelijkheden zijn eindeloos.
 
Met behulp van de kaartjes kan er geoefend worden met letterklankkennis, letternamenkennis, de letter-klankkoppeling en lettervloeiendheid. Bij letterklankkennis gaat het om hoe de letters klinken in woorden, dus /a/ in kat of de /b/ van boom. Letternamenkennis is de kennis van de alfabetische namen van het alfabet. Bij de letter-klankkoppeling worden de letters aangeleerd door te verwijzen naar de bijbehorende klank. De term lettervloeiendheid verwijst naar de mate waarin deze letterklankkoppelingen zijn geautomatiseerd, dus de mate waarin het zien van de letters ‘eu’ direct de juiste klank oproept. 
Inhoud van de doos vol

TaalKr8

De doos bevat maar liefst 841 TaalKr8-kaartjes in 21 categorieën, speelfiches en toegang tot bijbehorende oefentips:

DIRECT BESTELLEN

€ 49,95

+ € 9,95 verzendkosten per bestelling