de bouwstenen

KlankKr8 is de vernieuwende manier om letters te leren, gebaseerd op krachtige wetenschappelijke inzichten. Met KlankKr8 geef je je leerlingen een stevige basis in het voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs.

Het KlankKr8-schoolabonnement laat je leerlingen op een aansprekende manier kennismaken met letters en klanken in het startprogramma voor groep 2. Vervolgens oefenen ze op doeltreffende wijze de klank-tekenkoppelingen in de KlankKr8-app (voorheen Kosmos Klikker). Lettervloeiendheid staat hierbij centraal. De koppelingen moeten zó sterk zijn, dat de stap naar vloeiend lezen mogelijk is. Oefenen met de KlankKr8-app is ook een effectieve interventie voor kinderen die meer moeite hebben bij het (vloeiend) leren lezen.

VRAAG KLANKKR8 AAN
Superkr8ig
KlankKr8 - Superkr8ig
Wat kan je

verwachten?

De drie wetenschappelijke pijlers ‘vroeg, vloeiend en veel’ worden integraal toegepast in de KlankKr8-aanpak, aangevuld met didactische en pedagogische principes. Bovendien wordt door slimme inzet van digitale mogelijkheden de aandacht van de kinderen gevangen en vastgehouden. KlankKr8 maakt gebruik van zowel digitale als fysieke middelen. Wij maken het je zo makkelijk mogelijk om je leerlingen extra taalkracht te geven:

Kennismaken in groep 2:

startprogramma

Het KlankKr8-startprogramma is speciaal ontwikkeld om kinderen in groep 2 op aansprekende wijze te laten kennismaken met letters en klanken. Het startprogramma omvat 12 dagen met lesactiviteiten (vrij te verdelen over 3 of 4 aansluitende weken). Je leerlingen beleven via het digibord een geweldig, klankrijk avontuur met Sara de onderzoeker, de astronaut en vier leuke ruimtewezens: de Loenies.
 
Samen voeren de kinderen opdrachten uit, waardoor ze maar liefst 38 frequente klanken verzamelen om aan het eind van dag 12 de raket, met astronaut en Loenies aan boord, te kunnen lanceren. Daarnaast zijn er iedere lesdag (individuele) verwerkingsopdrachten en verzamelen de leerlingen de klanken in een eigen klankboekje. Na 12 dagen is het startprogramma volledig afgerond. Kinderen kunnen met hun eigen klankboekje ook thuis verder oefenen. Na het startprogramma gaan de leerlingen aan de slag met de KlankKr8-app.
Loenies
Het startprogramma bestaat uit een fysiek startpakket met materialen en toegang tot het digibordavontuur via LeerKr8, ons online portaal voor leerkrachten.
Verder oefenen met de

KlankKr8-app

Na de klassikale, speelse kennismaking met klanken in het KlankKr8-startprogramma, oefenen leerlingen de klank-tekenkoppelingen in de aansluitende app KlankKr8 op school. Deze app is het resultaat van tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar letters leren lezen en de inzet van games hierbij.

 • De app helpt spelenderwijs het brein gevoeliger te maken voor klank-tekenkoppelingen, zodat deze beter worden onthouden.
 • Leerlingen oefenen zelfstandig en in hun eigen tempo de koppelingen met behulp van de sprekende astronaut en in een eigen tempo in de klas.
 • Leerlingen zien niet alleen de letters wanneer ze de klanken horen, maar zien ook de mondbeweging die erbij hoort en de manier waarop de lucht de mond verlaat bij het uitspreken van de klank.
 • Kinderen leren de koppelingen nog beter, als ze intensief met de vorm bezig zijn. Daarom kunnen ze in de app ook de vormen van de letters met hun vinger schrijven, een raketje wijst ze de weg.
 • Het spel is adaptief: juist die koppelingen die het kind moeilijk vindt, komen vaker terug.
 • Kinderen ervaren de app echt als game en zijn hierdoor gemotiveerd om te blijven spelen.
 • De kinderen kunnen met een eigen spelercode ook thuis en in schoolvakanties verder oefenen.
 • Leerkrachten volgen de vorderingen en knelpunten van leerlingen via LeerKr8, het online leerkrachtportaal.
LEES MEER OVER DE APP

Alle KlankKr8-ingrediënten op een rij

Expertise & kennisdeling:

 • KlankKr8 vertaalt de krachtige inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar een kant-en-klare, doeltreffende aanpak in de klas*

KlankKr8-startprogramma voor groep 2:

 • Inloggegevens voor leerkrachtportaal ‘de Melkweg’: hier staat het 12-daagse klankavontuur voor op het digibord voor je klaar
 • Instructie per dag en lesmaterialen voor de kant-en-klare individuele verwerkingsopdrachten
 • Voor iedere groep 2 een KlankKr8-startpakket met lesmaterialen:
  • KlankKr8-klankkaarten
  • KlankKr8-memoryspel
  • 30 KlankKr8-boekjes voor je leerlingen 
  • KlankKr8-poster
  • Startbrief en opbergmap voor je lesbrieven

Gebruik van de app KlankKr8 op school voor alle leerlingen:

 • Leerlingen oefenen zelfstandig klank-tekenkoppelingen met bewezen effectief spelconcept
 • Leerlingen kunnen zowel op school als thuis oefenen in de app met een persoonlijke spelercode
 • Leerkracht krijgt inzicht in de vorderingen en knelpunten van leerlingen en individuele adviezen via het online leerkrachtportaal

Online leerkrachtportaal:

 • Geeft toegang tot het digibordavontuur (startprogramma), extra lesmaterialen en de statistieken van leerlingen in de app
 • Mogelijkheid om zelf andere leerkrachten toegang te geven tot het portaal en licenties van de app te koppelen aan leerlingen

* KlankKr8 kan ook duurzaam en effectief worden ingezet binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

LEES MEER EN VRAAG AAN
KlanKKr8

✔️

Digibordkalender: ✔️

Digibordkalender: ✔️

Digibordkalender: ✔️

KlanKKr8

Expertise & kennisdeling: ✔️

 • KlankKr8 vertaalt de krachtige inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar een kant-en-klare, doeltreffende aanpak in de klas*

KlankKr8-startprogramma voor groep 2: ✔️

 • Inloggegevens voor leerkrachtportaal ‘de Melkweg’: hier staat het 12-daagse klankavontuur voor op het digibord voor je klaar

 • Instructie per dag en lesmaterialen voor de kant-en-klare individuele verwerkingsopdrachten

 • Voor iedere groep 2 een KlankKr8-startpakket met lesmaterialen:

  • KlankKr8-klankkaarten
  • KlankKr8-memoryspel
  • 30 KlankKr8-boekjes voor je leerlingen 
  • KlankKr8-poster
  • Startbrief en opbergmap voor je lesbrieven

Licenties voor alle leerlingen voor de app KlankKr8 op school (voorheen Kosmos Klikker op school): ✔️

 • Leerlingen oefenen zelfstandig klank-tekenkoppelingen met bewezen effectief spelconcept

 • Leerlingen kunnen zowel op school als thuis oefenen in de app met een persoonlijke spelercode

 • Leerkracht krijgt inzicht in de vorderingen en knelpunten van leerlingen en individuele adviezen via het online leerkrachtportaal

Online leerkrachtportaal: ✔️

 • Geeft toegang tot het digibordavontuur (startprogramma), extra lesmaterialen en de statistieken van leerlingen in de app
 • Mogelijkheid om zelf andere leerkrachten toegang te geven tot het portaal en licenties van de app te koppelen aan leerlingen

kosten o.b.v. schoolgrootte

 • 1 – 199 leerlingen: € 398,00
 • 200 – 299 leerlingen: € 687,70
 • 300 – 499 leerlingen: € 1097,80
 • 500 leerlingen of meer en bovenschools: op aanvraag, neem contact op

* KlankKr8 kan ook duurzaam en effectief worden ingezet binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

Sluit je ook aan! VRAAG KLANKKR8 AAN